We Care - Safety, Reliability, Commitment

Over Beele Engineering

We Care – Veiligheid, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid

Specialist in passieve brandveiligheidssystemen

Op elk moment van de dag, in elk bedrijf, in elke situatie bestaat de dreiging van brandgevaar. Al meer dan drie decennia is Beele Engineering specialist in passieve brandveiligheidssystemen. Systemen waarmee de verspreiding van brand, rook, water en gassen via kabel- en buizeninstallaties wordt voorkomen. Met onze superieur afdichtingstechnologie voor kabel- en buisdoorvoeringen zijn wij uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één in dit specifieke vakgebied.

Niet alleen de dreiging van water maar ook de schade als gevolg van lekkage worden vaak onderschat. Beele Engineering levert daarom een breed scala geavanceerde oplossingen om deze risico’s te voorkomen. Of het nu gaat om geringe of grote druk- of schokbelastingen: onze systemen bieden een oplossing en genieten wereldwijd erkend een uitstekende reputatie. Wij staan voor u klaar als het erop aankomt.

We Care – Veiligheid, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid

Over Sealing Valley

Sealing Valley wordt een campusachtige omgeving waar onderzoek, ontwikkeling, training, opleiding en kennisoverdracht samenkomen. Sealing Valley is het resultaat van 45 jaar kennis en ervaring op het gebied van afdichtingstechnologie. In deze periode werd duidelijk dat er op het gebied van afdichtingstechnologie voor brandwerendheid en waterdichtheid te veel onbekendheid is. Beele Engineering wil die onbekendheid bestrijden door met Sealing Valley een expertisecentrum te openen waar onderzoek, ontwikkeling, testen, opleiding en training samenkomen. De opgebouwde kennis en ervaring zal hier op een verantwoorde, objectieve en onafhankelijke manier worden overgedragen.

Waar nodig en mogelijk zal daarbij worden samengewerkt met externe partijen op het gebied van onderwijs, certificering en training. Ook de samenwerking met leveranciers en klanten wordt verwacht. Met leveranciers wordt daarbij gewerkt aan versnelde innovatie op het gebied brandveiligheid en waterdichtheid terwijl met klanten gezocht wordt naar optimalisering van de toepassingsmogelijkheden in het veld. Op deze manier kan worden geborgd dat vernieuwingen op het gebied van brandveiligheid zo snel mogelijk hun weg vinden naar de markt.

Deze kennisopbouw, -onderhoud én -uitbouw vormen ook de leidraad voor de workshops die in Sealing Valley georganiseerd gaan worden. Installateurs, adviseurs, professionals en andere betrokkenen op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid hebben de gelegenheid om in Sealing Valley praktisch aan de slag te gaan, terugkoppeling te geven, informatie uit te wisselen en zo hun kennis te vergroten.

Naast deze kennisoverdracht naar de markt wordt met Sealing Valley ook de kennisoverdracht naar jonge engineers geborgd. Via training en opleiding wordt de kennis van jongeren op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid op een hoger niveau gebracht. Zij worden in Sealing Valley gecoacht, begeleid, opgeleid en gestimuleerd om proactief bij te dragen aan een veiliger wereld.

Beele Engineering – We Care

We Care - Safety, Reliability, Commitment

Solliciteer direct via jobs@beele.com